Ceník pronájmu

stadionu SK HOKEJBAL LETOHRAD, z.s.

platný od 17. 6. 2022

1. PRONÁJEM PLOCHY

bez časomíry
s elektronickou časomírou a obsluhou
cena za 1 hodinu
400 Kč
700 Kč


2. ZAPŮJČENÍ PROSTOR

otevření venkovních wc250 Kč PAUŠÁL
otevření tribuny100 Kč PAUŠÁL
zapůjčení šatny700 Kč za 1 šatnu včetně sprch na 1 zápas
1 200 Kč za 1 šatnu včetně sprch za celodenní turnaj


3. OSVĚTLENÍ 


1 hodina
každých dalších započatých 30 minut
plné osvětlení (16 světel)
1000 Kč
500 Kč
poloviční osvětlení (8 světel)
500 Kč
250 Kč