Partneři klubu

Sdružení Neratov

Nezisková organizace Sdružení Neratov v horské vesnici Neratov v Orlických horách pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice.

19_20240309_164449.jpg
Navštívit web partnera

Sdružení Neratov, z. s. bylo založeno 11. září 1992 jako nezávislé, nepolitické a nestátní společenství. Jedním z cílů je obnova poutního místa a návrat života do kdysi vysídlené vsi. To vše společně s postiženými lidmi. Ti v Neratově žijí a pracují. I díky nim Neratov může poskytovat stravovací, ubytovací či úklidové služby a tvořit tak příjemný turistický cíl.

Sdružení Neratov provozuje sociální služby chráněné bydlení a denní stacionář. Založilo speciální základní školu pro děti s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

Spolek se dále dělí na střediska zaměřená na různé typy činností (řemesla, pohostinství aj.), každé středisko má svého vedoucího.

V současné době Sdružení Neratov, z .s. zaměstnává téměř 250 lidí, z čehož je více než 160 s nějakým postižením.

Zpět na partnery