Partneři klubu

EKOLA České Libchavy s.r.o.

Areál společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. je situován na severovýchodním okraji obce České Libchavy.

16_20231017_230913.jpg
Navštívit web partnera

Nachází se zde administrativní budova (sídlo vedení společnosti, obchodního a provozního oddělení a zázemí pro zaměstnance), Centrum po nakládání s odpady (zahrnující skládku odpadu, kompostárnu pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, biodegradační plochu pro úpravu kontaminovaných odpadů, třídící centrum pro úpravu a shromažďování odpadů určených k následné recyklaci a sklad nebezpečných odpadů) a ostatní provozní prostory (parkovací plochy, sklad nádob pro prodej a pronájem a další skladové plochy).

Zpět na partnery